Call 212-226-4888

新聞

 

    2018年                   2018 金光閃耀 亮麗登場 華姐麗興恒生珠寶展

 

    2018年                   2018 香港影視紅黃智雯簽名會

 

    2017年                  2017 華姐冠軍李思佳麗興恒生珠寶形象廣告 -- 鑽石寶石篇

 

    2017年                  2017 華姐冠軍李思佳麗興恒生珠寶形象廣告 -- 金飾篇

 

    2017年                  2017 吳卓羲簽名會

 

    2017年                  2017 華姐魅力 皇姐風範 麗興恒生珠寶秀

 

    2016年                  2016年美國華裔小姐冠軍--余思霆代言廣告2

 

    2016年                  2016年美國華裔小姐冠軍--余思霆代言廣告1

 

    2016年                  2016華姐夏日繽紛麗興恒生珠寶展

 

    2015年                  2015年美國華裔小姐冠軍--陳舒菲代言廣告1

 

    2015年                  2015年美國華裔小姐冠軍--陳舒菲代言廣告2

 

    2015年8月21日      香港影視紅星馬德鐘簽名會

 

    2015年7月26日      2015華姐姿采 麗興恆生珠寶展

 

    2014年                  2014 華裔小姐冠軍--惠櫸喬代言廣告2

 

    2014年                  2014 華裔小姐冠軍--惠櫸喬代言廣告1

 

    2014年8月15日      2014 香港歌影視紅星鍾嘉欣簽名會

 

    2014年7月19日      2014 華姐熱力麗興恆生珠寶展

 

    2014年5月23日      香港金牌司儀--崔建邦簽名會

 

    2014年4月26日      恒生珠寶 緬街分行隆重擴張開幕

 

    2013年                  華裔小姐冠軍--張雨晴代言廣告

 

    2013年8月29日      浪琴錶--麗興恆生聯合舉辦漢普頓馬術表演賽

 

    2013年8月16日      香港影視紅星廖碧兒簽名會

 

    2013年7月20日      2013 麗興恆生珠寶展

 

    2013年6月30日      麗興恆生集團第九間分行隆重開張

 

    2012年7月22日      2012 麗興恆生珠寶展

 

    2012年                  華裔小姐冠軍--李思禹代言廣告

 

    2012年8月10日      香港影視紅星--馬國明簽名會

 

    2012年6月10日      伯特萊手錶發布會

 

    2011年                  華裔小姐冠軍--海莉鈴代言廣告